Opening Taalpunt

Op 23 november 2016 was de officiële opening van het Taalpunt Losser in de bibliotheek Losser.

Het Taalpunt is een herkenbare plek in de bibliotheek waar burgers terecht kunnen voor allerlei informatie over een passend taaltraject, een collectie leermaterialen, en ook in de toekomst voor het verbeteren van digitale en rekenvaardigheden.

Het Taalpunt is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband tussen de gemeente Losser, de Stichting Lezen & Schrijven, het ROC en de Stichting Fundament.

De wethouders Wildschut van o.a. onderwijs en Hassink van o.a. bibliotheekwerk, beide aanwezig benadrukten het belang van een goede taalontwikkeling om te participeren in de maatschappij van vandaag. Uiteindelijk draagt het bij aan een gelukkiger leven.

De Rabobank bood het Taalpunt een cheque aan ter waarde van € 1750,00 , omdat ook zij het belang daarvan onderschrijft.

De eerste 20 vrijwilligers die de basistraining hebben afgerond kregen van Dorine Müller, de taalpuntcoördinator en de wethouders hun certificaat uitgereikt.

Het zou mooi zijn als deze geslaagde middag het begin is van een mooie samenwerking waarin velen de weg naar het Taalpunt Losser zullen weten te vinden!