Cd's aanvragen

Vanaf 1 mei 2017 betaal je voor de aanvraag van een cd:

- € 2,00 als deze uit de collectie van de Overijsselse Bibliotheken kan worden
- € 3,00 als deze uit de collectie van de Centrale Discotheek Rotterdam (CDR) geleverd wordt.

 Als je in het catalogussysteem een cd aanvraagt, krijg je een melding van het bedrag dat hiermee gemoeid is. Je wordt dus nooit verrast door onverwachte kosten.

cd