Leeskring Ex Libris

Leeskring Ex Libris

Leeskring Ex Libris bestaat al meer dan tien jaar. Negen keer per jaar (van september t/m mei bespreken ze op dinsdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur een vooraf geselecteerd boek (in een aparte ruimte) van de Bibliotheek van Losser.


Het motief om bij een leeskring te gaan  is niet voor iedereen gelijk. Misschien wil je meer weten over literatuur of wil je veel verschillende soorten literatuur lezen. Misschien hebt je behoefte aan nieuwe sociale contacten. Boeken zijn dan een dankbaar onderwerp van gesprek. Daarnaast lees je in een leeskring ook boeken waaraan je zelf niet zo snel gedacht zou hebben.

De bibliotheek zorgt ook voor de aanlevering van het boek. De leeskring bepaalt elk jaar zelf welke boeken worden gelezen uit een door de Rijnbrink geselecteerde lijst. Het maximaal aantal deelnemers per leeskring is altijd tien.

Plaats van samenkomst
't Lossers Hoes

Tijdstip
Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur

Contactpersoon
Mieke Kortink
T 053-5382780

Kosten

De kosten zijn maximaal € 30,00 op jaarbasis