Mijn Bibliotheek  

Laden...

Actueel

Gemeente inhoudelijk akkoord met plan van aanpak

Wethouder Jan Martin van Rees heeft namens de gemeente Losser zijn waardering uitgesproken over het door Fundament ingediende plan van aanpak. Tijdens een speciaal persmoment ging de wethouder samen met directeur-bestuurder Ans Dijkhuijs dieper in op het toekennen van de subsidie voor Fundament en de onderliggende plannen. In de plannen, zie bijgevoegde samenvatting, is onder meer aandacht voor signalering, vraaggestuurd werken, samenwerking met ketenpartners, informatievoorziening en rapportage.

Benieuwd naar de plannen? Lees hier de samenvatting.