Nieuws uit de Bibliotheek

De Bibliotheek Losser genomineerd voor Beste Bibliotheek 2019

Wij zijn door het vakblad Bibliotheekblad genomineerd voor de titel ‘Beste bibliotheek van Nederland 2019'! Met de verkiezing wil Bibliotheekblad benadrukken dat ons land beschikt over hoogwaardige openbare bibliotheken die een onmisbare plek in de huidige Nederlandse samenleving innemen. Wij zijn er dan ook heel trots op dat onze bibliotheek in ’t Lossers hoes één van de zes genomineerde bibliotheken in Nederland is die in aanmerking komen voor het predicaat “Beste Bibliotheek van Nederland 2019”. 

De andere genomineerden zijn: Deventer (centrale), Dongen (Theek 5), Harderwijk (Huis van de Stad), Leeuwarden (dbieb) en Vught (Petruskerk).

In de komende maanden zullen de genomineerde bibliotheken, op wisselende tijdstippen en onafhankelijk van elkaar, bezocht worden door de juryleden die de instellingen met name beoordelen op de criteria die de bibliotheekwet toekent aan het openbaar bibliotheekwerk. Het aspect van de lokale verankering en de netwerkfunctie in het eigen verzorgingsgebied krijgen daarbij weer extra aandacht.

De uiteindelijke winnaar van de NBD Biblion Award wordt gekozen door de vakjury en het publiek tezamen. Om het publiek, dat gedurende de maand maart zijn stem kan uitbrengen op de website van Bibliotheekblad, een impressie te geven van de onderscheidende eigenschappen van de zes kandidaten, zullen er in die periode videoprofielen van alle kandidaten op www.bibliotheekblad.nl te vinden zijn. Welke bibliotheek uiteindelijk als winnaar uit de bus zal komen, wordt in april 2019 bekendgemaakt op of rond het Nationale Bibliotheekcongres in de Van Nellefabriek te Rotterdam.

De verkiezing van de Beste Bibliotheek van Nederland is een initiatief van het vakblad Bibliotheekblad. Hoofdsponsor is NBD Biblion.