Nieuws uit de Bibliotheek

Fundament Losser zoekt jou!

Fundament Losser zoekt jou!

Een wandeling maken, een praatje maken of gezellig een bezoekje ontvangen van een vrijwilliger. Dat is waar je de medemens plezier mee doet in deze maatschappij.

Stichting Fundament maakt zich sterk om mantelzorgers in de gemeente Losser te ondersteunen. Zorg je als mantelzorger voor je partner, dan wordt het soms teveel en wat wil je dan liever om er even tussenuit te gaan of even op andere gedachten te komen. Dat het soms even teveel wordt, zien wij vaker terugkomen, vooral in de corona tijd.

Steeds meer mantelzorgers hebben een hulpvraag, dit kunnen zijn diverse hulpvragen zijn: Een wandeling maken of gezelschap bieden bij hulpbehoevende ouderen, mensen met dementie of handicap.

Je raadt het al, Stichting Fundament zoekt vrijwilligers. Als vrijwilliger is het belangrijk dat je iets voor iemand wilt betekenen. Dit doe je zeker niet alleen, want bij Stichting Fundament kun je als vrijwilliger rekenen op professionele ondersteuning waar nodig.

Denk je nou "dit is wat voor mij?', neem dan contact op met Stichting Fundament. Dat kan per mail of telefonisch, 053-5369405

Meer weten? Neem dan contact op met mantelzorgconsulent Jannet Huisman, e-mail:, tel: 06-47504724