De Bibliotheek, daar geef je om!

Draag je Bibliotheek Losser (Fundament) een warm hart toe? Word dan sponsor of donateur!

Er zijn verschillende culturele en educatieve projecten die uw bijdrage - met belastingvoordeel - verdienen. Wij hebben een prachtig aanbod aan literatuur en lectuur voor volwassenen en jeugd. Maar dat is niet het enige wat wij te bieden hebben. Met workshops, lezingen en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten aan de leestafel dragen wij bij aan het sociale en culturele leven in onze gemeente. Wij ondersteunen het onderwijs met programma's voor leesbevordering en zetten ons in om groepen met een achterstand, zoals laaggeletterden, een plaats te laten vinden in de maatschappij.

Om onze dienstverlening de komende jaren uit te kunnen breiden is jouw sponsorbijdrage, erfenis of donatie meer dan welkom!

Bedrijfsmatig of particulier?
Bedrijven kunnen hun gift aan een cultureel doel met 50 procent extra aftrekken van de vennootschapsbelasting; particulieren voor 25 procent extra van de inkomstenbelasting. De instelling met ANBI-status zelf is vrijgesteld van erf-of schenkbelasting. Bekijk de Geefwijzer voor alle mogelijkheden en belastingvoordelen die cultuurdonateurs, zowel privé als bedrijfsmatig genieten.

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Evelien Fokkink (directeur), T 053-5382137, E

De Bibliotheek Losser (Fundament) staat geregistreerd als ANBI-instelling. Hieronder tref je de hiervoor van belang zijnde gegevens aan: